National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 16905346      在线人数 : 51
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2851-2875 / 8805. (共353页)
<< < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Li, Ke-Yang [2/2]
Li, L. C. [0/5]
Li, Ling [1/4]
Li, M. C. [1/1]
Li, M.-L. [1/1]
Li, Ming-Chia [2/2]
Li, Ming-Liang [3/3]
Li, Pei-Hua [1/1]
Li, R. [0/1]
Li, Ran [2/2]
Li, S. C. [1/1]
Li, S. L. [1/1]
Li, S. M. [2/4]
Li, Shang-Hui [1/1]
Li, Shi-chang [1/1]
Li, Shiun-Fa [0/1]
Li, Shu-Hsing [1/1]
Li, Simon C. [2/2]
Li, Tai-Lun [3/3]
Li, Tanping [2/2]
Li, Tsai-Chung [1/1]
Li, Tsung Jung [2/2]
Li, Wei-Yu [2/2]
Li, Xin [1/1]
Li, Y. [0/1]
显示项目2851-2875 / 8805. (共353页)
<< < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈