National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28505483      在线人数 : 429
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3401-3425 / 8818. (共353页)
<< < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liu, Jin-Zhen [1/1]
Liu, Jing-Horng [1/1]
Liu, Jui-Hsiang [1/1]
Liu, Jun-Ching [3/3]
Liu, Jung-Ping [3/4]
Liu, K. [0/1]
Liu, Kang-Man [1/1]
Liu, Ko-Fei [3/3]
Liu, Kon‐Kee [1/1]
Liu, Kun-Fang [0/1]
Liu, Lee [0/1]
Liu, Li [1/1]
Liu, Li-Chi [1/1]
Liu, Li‐Chi [9/18]
Liu, Mine-Yine [9/15]
Liu, N. W. [1/1]
Liu, P. H. [3/4]
Liu, Pin-Hui [4/4]
Liu, Pin-Hwei [0/1]
Liu, R. T. [1/2]
Liu, S. F. [1/1]
Liu, S. L. [0/3]
Liu, Shao-Lun [8/8]
Liu, Shih-Hsiung [1/1]
Liu, Shih-Pu [1/1]
显示项目3401-3425 / 8818. (共353页)
<< < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈