National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28693298      在线人数 : 128
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4276-4300 / 8818. (共353页)
<< < 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Thonnat, Monique [1/1]
Tian, Ching-Jui [4/4]
Tian, Jing-Rui [3/5]
Tian, Y. R. [1/1]
Tiedtke, Darin [1/1]
Tien, C. J. [0/1]
Tien, Ching-Jui [4/4]
Tien, Li-Chu [1/1]
Tien-Wei LIN [0/1]
Ting, C. C. [1/1]
Ting, Chien-Chung [1/1]
Ting, Kang-Di [1/1]
Ting, Wen-Ying [2/2]
Ting, Wu [1/1]
Tiyu Chen [0/1]
Tkaczyk, E. R. [1/1]
To, I. [1/1]
To, Kun-Hin [2/2]
Tom E. Glass [1/1]
Tom Hasenberg [1/1]
Tom Rosenmayer [1/1]
Tomohiro Suetsuna [1/1]
Tomoyasu Ito [2/2]
Tong-Qin Wu [1/1]
Tran, Joe Q. [0/1]
显示项目4276-4300 / 8818. (共353页)
<< < 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈