National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24514967      在线人数 : 68
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4601-4625 / 8819. (共353页)
<< < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wang, Charlie [1/2]
Wang, Charlotte [1/1]
Wang, Chau-Shing [4/5]
Wang, Chen-Yu [0/2]
Wang, Cheng-Wei [0/1]
Wang, Chia-Chung [1/1]
Wang, Chia-Jung [0/1]
Wang, Chien-Hsin [1/1]
Wang, Chien-Peng [2/2]
Wang, Chih-Chung [4/4]
Wang, Chih-Yi [2/3]
Wang, Chih-Yung [1/1]
Wang, Ching-Hsiang [1/2]
Wang, Chuen Ching [4/5]
Wang, Chuin-Mu [2/2]
Wang, Chun-hsien [1/3]
Wang, Chun-Yuan [1/1]
Wang, D. W. [0/1]
Wang, Dan-Shang [4/5]
Wang, Dau-Chung [1/1]
Wang, Feng-Chieh [2/2]
Wang, G. V. [0/1]
Wang, H. E. [0/1]
Wang, H. W. [0/1]
Wang, Hao-Ren [1/1]
显示项目4601-4625 / 8819. (共353页)
<< < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈