National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 19702422      在线人数 : 364
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4626-4650 / 8805. (共353页)
<< < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wang, Hui-Er [7/7]
Wang, Hwei-Heng [0/1]
Wang, I-Chin [4/5]
Wang, I. J. [1/1]
Wang, J. [0/2]
Wang, J. C. [4/14]
Wang, J. F. [2/5]
Wang, J. P. [0/3]
Wang, J. S. [10/11]
Wang, J. Y. [0/1]
Wang, Jen-Cheng [1/1]
Wang, Jeng-Ting [1/1]
Wang, Ji-Xiang [4/6]
Wang, Jia-Ci [3/3]
Wang, Jia-Feng [9/11]
Wang, Jui-Feng [1/1]
Wang, Jung-Sheng [5/17]
Wang, Jyh-Chwan [1/1]
Wang, Jyh-Shyang [1/1]
Wang, Jyun-Ruei [1/1]
Wang, K. H. [2/14]
Wang, K. M. [1/1]
Wang, Kerwin [30/32]
Wang, Kuen-Cheng [2/2]
Wang, Kuo-Hua [3/4]
显示项目4626-4650 / 8805. (共353页)
<< < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈