National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20718482      在线人数 : 229
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4876-4900 / 8815. (共353页)
<< < 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Guo-Zhen [1/1]
Wu, H. [1/3]
Wu, H. C. [1/2]
Wu, H. H. [1/1]
Wu, H. J. [0/2]
Wu, H. T. [2/4]
Wu, Hsiao-Chen [1/1]
Wu, Hsin-Hsuan [1/2]
Wu, Hsin-Hung [3/3]
Wu, Hsin-Ju [1/1]
Wu, Hsin-Ta [5/5]
Wu, Huaizhu [0/1]
Wu, I-Tsung [1/1]
Wu, J. C. [39/47]
Wu, J. D. [2/6]
Wu, J. F. [2/3]
Wu, J. M. [1/1]
Wu, J. Y. [1/1]
Wu, Jen-Leih [4/5]
Wu, Jenq-Shinn [29/46]
Wu, Jheng-Yu [2/2]
Wu, Jia-Feng [3/3]
Wu, Jia-Rong [3/3]
Wu, Jian-Da [65/83]
Wu, Jian-Yi [2/2]
显示项目4876-4900 / 8815. (共353页)
<< < 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈