National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20147474      在线人数 : 212
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5576-5600 / 8815. (共353页)
<< < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
劉瓊如 [5/22]
劉由貴 [1/1]
劉秉叡 [2/3]
劉秉昀 [0/1]
劉純興 [1/1]
劉維仁 [0/1]
劉羿德 [2/5]
劉羿德(Yi-Te Liu) [1/1]
劉耀文 [0/1]
劉耀誠 [1/1]
劉耿帆 [1/3]
劉聖忠 [2/3]
劉育苹 [0/1]
劉致演 [1/1]
劉芳綺 [1/1]
劉英標 [0/1]
劉蕙綾 [2/2]
劉蕙雯 [1/1]
劉貞勝 [1/1]
劉邦典 [0/4]
劉金鎗 [1/1]
劉釩懿 [0/1]
劉錫崑 [4/5]
劉錫忠 [0/4]
劉陽春 [0/1]
显示项目5576-5600 / 8815. (共353页)
<< < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈