National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24918616      在线人数 : 67
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1426-1450 / 8819. (共353页)
<< < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Feng, Jia [1/1]
Feng, S. L. [0/3]
Feng, Sung-Lin [1/1]
Feng, W. T. [0/1]
Feng, Wu-shiung [1/2]
Filzen, J. [1/1]
Fisher, A. J. [0/1]
Folta, Elizabeth [2/2]
Folting, Kirstern [1/1]
Fong, N. J. [1/1]
Fong, Yi-Chin [2/2]
Fotiadis, L. [0/1]
Fotiadis, Lemonia [1/1]
Fouad Abd-El-Khalick [1/1]
Fowler, J. E. [1/1]
Fox, K. R. [2/5]
Fox, R. [2/2]
Frances Lawrenz [1/1]
Francesco Vizza [7/10]
Frank, Douglas G. [1/1]
Fried, Barbara [1/1]
Fu, C. B. [1/1]
Fu, C.-J. [0/1]
Fu, C. M. [2/2]
Fu, Cheng-Chang [1/1]
显示项目1426-1450 / 8819. (共353页)
<< < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈