National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 25175785      線上人數 : 62
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1451-1475 / 8819. (共353頁)
<< < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Fu, Chih-Cheng [1/1]
Fu, Ching-Hung [1/1]
Fu, Kuang-Yu [1/3]
Fu-Li Hsiao [0/24]
Fu, Shih-Feng [6/6]
Fu, Shin-Feng [3/3]
Fu, W. L. [0/1]
Fu, Y. [0/1]
Fu YY [0/1]
Fuh, Andy Y. G. [5/5]
Fuh, Andy Ying-Guey [18/22]
Fuh, Ying-Guey Andy [1/1]
Fujioka, M. [0/1]
Fukuoka, A. [0/1]
Fung, Katie L. [2/2]
Fung, Ri-Xin [2/3]
Fuqua, P. D. [1/1]
Fuqua, Peter D. [3/3]
G. Kassay [2/2]
G. Khitrova [1/3]
G. Khitroya [1/1]
G. Kojoian [0/1]
G. N. Salaita [0/1]
G. Still [1/1]
G. T. Woods [8/8]
顯示項目1451-1475 / 8819. (共353頁)
<< < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋