National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25693317      在线人数 : 78
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1551-1575 / 8827. (共354页)
<< < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
H. I. Chen [1/1]
H.J.Shie [1/1]
H. J. Stevens [0/1]
H.L.Chen [1/1]
H. M. Gibbs [2/4]
H. Moubchir [0/1]
H.W. Hsu [1/1]
Ha, C. T. [2/3]
Hadju, E. [0/1]
Haffner, F. [1/1]
Haiso, Lin-June [1/1]
Halim Fathoni [0/1]
Hallahan, D. P. [0/4]
Hammock, Donna [2/2]
Han, Gia-Yo [1/1]
Han, Hwai-En [1/1]
Han, J. L. [1/1]
Han, J. Y. [2/2]
Han, Pin [2/2]
Han, T. H. [1/1]
Han, T. Y. [1/2]
Han, Tuan-Yung [4/4]
Hanane Moubchir [0/5]
Hang Ching Lai [0/1]
Hang, Shih-Tse [1/1]
显示项目1551-1575 / 8827. (共354页)
<< < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈