National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24911339      在线人数 : 65
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1601-1625 / 8819. (共353页)
<< < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ho, Ching-Yao [1/1]
Ho, H.-H. [2/2]
Ho, H. W. [0/2]
Ho, H. Y. [1/1]
Ho, Hao-Hung [4/5]
Ho, Hong-Nerng [1/1]
Ho, Hsin-Wei [2/2]
Ho, Hwai-Chung [4/4]
Ho, I. L. [2/2]
Ho, J. C. [0/2]
Ho, J. K. [1/1]
Ho, Jia-Chong [4/7]
Ho, Jin-Kuo [2/2]
Ho, Jui-Yi [2/2]
Ho, M.-H. [0/3]
Ho, Min-Hua [48/70]
Ho, P. C. [0/2]
Ho, P. L. [1/1]
Ho, S. [0/1]
Ho, Shi-Mau [1/1]
Ho, Shih-Chang [1/1]
Ho, Shih-Mao [3/3]
Ho, Shin-Lon [1/1]
Ho SM [0/1]
Ho, Wen-Hsin [2/2]
显示项目1601-1625 / 8819. (共353页)
<< < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈