National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28623254      在线人数 : 447
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1926-1950 / 8818. (共353页)
<< < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, C. Y. [10/15]
Huang, Chao-Hsien [11/15]
Huang, Chao-Shien [6/6]
Huang, Chao-Yuan [1/1]
Huang, Charles Chien-Che [0/1]
Huang, Chen-Bin [1/1]
Huang, Chen-Fu [1/1]
Huang, Cheng-Chou [2/2]
Huang, Cheng-Kai [3/3]
Huang, Chi-By [0/1]
Huang, Chi-Cheng [1/1]
Huang, Chi-Feng [2/3]
Huang, Chi-Pan [0/1]
Huang, Chi-Yen [61/79]
Huang, Chia-Meng [0/1]
Huang, Chia-Ying [1/1]
Huang, Chien-Che [1/1]
HUANG, CHIEN-NING [3/3]
Huang, Chien-Sheng [1/1]
Huang, Chih-Yu [2/2]
Huang, Chiming [2/2]
Huang, Chin-Wei [3/3]
Huang, Cho-Ying [1/1]
Huang, Chuan-Kuei [2/2]
Huang, Chun-An [1/1]
显示项目1926-1950 / 8818. (共353页)
<< < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈