National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24923826      在线人数 : 162
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1951-1975 / 8819. (共353页)
<< < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Chun-Che [9/13]
Huang, Chun-Fa [0/1]
Huang, Chun-Hsueh [2/2]
Huang, Chun-Wei [1/1]
Huang, Chun-Yao [0/1]
Huang, Chun-Yiu [1/1]
Huang, Chung-Kai [1/1]
Huang, D. D. [1/1]
Huang, D. J. [0/3]
Huang, Dinq-Ding [4/4]
Huang, F. M. [0/1]
Huang, Feng-Mau [1/1]
Huang, G. L. [1/1]
Huang, Guan-Ta [1/1]
Huang, H. C. [2/7]
Huang, H. H. [0/1]
Huang, H. J. [1/3]
Huang, H. L. [1/1]
Huang, H. M. [1/1]
Huang, H. W. [4/8]
Huang, H. Y. [1/1]
Huang, Hao-Jen [6/6]
Huang HJ [0/1]
Huang, Ho-Chih [1/1]
Huang, Hong-Wen [1/1]
显示项目1951-1975 / 8819. (共353页)
<< < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈