National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24622028      線上人數 : 46
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目2251-2275 / 8819. (共353頁)
<< < 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Jeng, S. Y. [1/1]
Jeng, Y. C. [1/1]
Jensen, Jan H. [1/1]
Jeon, Y. T. [1/1]
Jevitt CM [0/1]
Jhan, S. S. [0/3]
Jhan, Syun-Sheng [1/1]
Jhang, Chu-Fong [1/1]
Jhang, Chuan-Sheng [6/6]
Jhang, Chuuan-Sheng [0/2]
Jhang, G. W. [1/1]
Jhang, M. C. [1/1]
Jheng, Jar-Wen [1/1]
Jheng, Mei-Jyuan [1/1]
Jheng, Ming-Wei [2/2]
Jheng-Yu Wu [0/1]
Jhong, J. Y. [0/1]
Jhou, Yan-Ming [3/3]
Jhuang, He-Kai [5/7]
Jhuang, Wen-Yi [2/2]
Ji, Syue-Cheng [2/2]
Jia, Guochen [7/13]
Jia-Hong Ke [1/1]
Jia, J. J. [1/1]
Jian-Da Wu [0/1]
顯示項目2251-2275 / 8819. (共353頁)
<< < 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋