National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6469/11641
造訪人次 : 19748797      線上人數 : 253
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目5401-5425 / 8805. (共353頁)
<< < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Zhong, W. S. [0/1]
Zhou, Chong-Chin [3/3]
Zhou, L. F. [0/1]
Zhou, Q. [1/1]
Zhu, Y. J. [1/1]
Zhu, Yu-Jing [1/1]
Zou, Hong-Shin [4/4]
Zou, Wei [4/4]
Zou, Yi-Yan [5/6]
Zuccarello, Giuseppe C. [1/1]
丁一賢 [2/5]
丁健峻 [0/1]
丁冠彰 [0/1]
丁嘉慰 [0/1]
丁建中 [5/10]
丁德榮 [4/6]
丁慈柔 [0/1]
丁明盛 [0/1]
丁榮助 [0/1]
丁瑞碧 [1/1]
丁素雯 [1/1]
丘山 [0/2]
丘慧瑩 [19/43]
中田英雄 [0/1]
丹羽登 [0/1]
顯示項目5401-5425 / 8805. (共353頁)
<< < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋