National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 27705623      在线人数 : 191
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5551-5575 / 8827. (共354页)
<< < 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
劉思偉 [0/1]
劉思吟 [0/1]
劉惠麗 [1/1]
劉慧明 [1/1]
劉敏瑛 [2/3]
劉文勇 [1/1]
劉文卿 [0/1]
劉文權 [0/1]
劉斐文 [0/2]
劉施敏 [0/2]
劉昆鎧 [0/1]
劉明堯 [0/1]
劉明宗 [0/1]
劉晉嘉 [1/2]
劉智群 [0/2]
劉曉娟 [1/1]
劉書彬 [1/1]
劉柏挺 [12/18]
劉柏緯 [1/1]
劉格非 [1/1]
劉桂芬 [0/1]
劉淑惠 [1/1]
劉淑慧 [3/13]
劉淑敏 [0/1]
劉漢奎 [4/16]
显示项目5551-5575 / 8827. (共354页)
<< < 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈