National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30714584      在线人数 : 357
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5576-5600 / 8837. (共354页)
<< < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
劉曉娟 [1/1]
劉書彬 [1/1]
劉柏挺 [12/18]
劉柏緯 [1/1]
劉格非 [1/1]
劉桂芬 [0/1]
劉淑惠 [1/1]
劉淑慧 [3/13]
劉淑敏 [0/1]
劉漢奎 [4/16]
劉潤澤 [0/1]
劉燿榮 [1/1]
劉玉英 [1/1]
劉玲秀 [0/1]
劉琮勛 [0/1]
劉瑩 [1/1]
劉瓊如 [5/22]
劉由貴 [1/1]
劉秉叡 [2/3]
劉秉昀 [0/1]
劉純興 [1/1]
劉維仁 [0/1]
劉羿德 [2/5]
劉羿德(Yi-Te Liu) [1/1]
劉耀文 [0/1]
显示项目5576-5600 / 8837. (共354页)
<< < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈