National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28493703      在线人数 : 468
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5826-5850 / 8818. (共353页)
<< < 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
國際暨兩岸事務處籌備處 [1/1]
圖書館 [2/2]
地理學系 [1/1]
地理系 [2/2]
夏正紘 [1/1]
姚佩欣 [1/1]
姚凱超 [13/49]
姚威旭 [0/2]
姚希聖 [0/1]
姚銘偉 [2/2]
姚霞玲 [0/1]
姜壽浩 [1/1]
姜志忠 [5/7]
姜昌佑 [0/1]
姜月桃 [0/1]
姜義村 [1/1]
姜蘭虹 [2/7]
姜鈴 [2/2]
孟瑛如 [9/21]
季力康 [0/1]
孫世恆 [1/3]
孫世雄 [0/1]
孫俊傑 [1/1]
孫允武 [1/1]
孫堃涵 [2/3]
显示项目5826-5850 / 8818. (共353页)
<< < 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈