National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6481/11653
造訪人次 : 23380435      線上人數 : 76
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目6451-6475 / 8817. (共353頁)
<< < 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
林介鵬 [1/1]
林似霖 [0/3]
林佑吉 [1/1]
林佩欣 [1/1]
林佳慧 [0/1]
林來居 [1/1]
林依儒 [0/1]
林依德 [0/1]
林俊佑 [2/2]
林俊全 [4/4]
林俊宏 [5/5]
林俊隆 [6/6]
林信堂 [0/1]
林修葳 [4/4]
林偉仁 [0/1]
林再添 [2/2]
林冠宇 [0/1]
林凱胤 [4/4]
林創栢 [1/1]
林勇吉 [8/11]
林千惠 [19/57]
林原正 [0/1]
林原立 [1/5]
林吉祥 [1/1]
林君盈 [1/1]
顯示項目6451-6475 / 8817. (共353頁)
<< < 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋