National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 31091631      在线人数 : 400
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6551-6575 / 8837. (共354页)
<< < 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林惠絨 [0/1]
林惠芬 [27/62]
林惠芬,林千惠 [1/1]
林意資 [1/1]
林愛恩 [1/1]
林愷 [0/1]
林慧娟 [0/1]
林慧琳 [0/1]
林慶昌 [1/1]
林慶瑋 [2/2]
林慶璋 [0/1]
林憶樺 [0/1]
林成峰 [0/1]
林我崇 [1/2]
林我聰 [0/1]
林才添 [1/1]
林振源 [1/1]
林振盛 [11/11]
林振霖 [1/2]
林敬舒 [1/2]
林文乾 [1/1]
林文偉 [3/6]
林文惠 [1/1]
林文慶 [0/1]
林文淇 [0/1]
显示项目6551-6575 / 8837. (共354页)
<< < 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈