National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24741996      在线人数 : 67
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6651-6675 / 8819. (共353页)
<< < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林美鳳 [0/1]
林群岳 [0/1]
林義成 [20/41]
林翠英 [2/13]
林翠茹 [1/1]
林聖國 [0/1]
林聖欽 [1/2]
林聯章 [0/1]
林肇睢 [0/1]
林育伸 [1/1]
林育嬋 [0/4]
林育聖 [0/1]
林良恭 [1/1]
林芬遠 [1/1]
林若慧 [0/5]
林英明 [0/2]
林茂宏 [0/1]
林茱瑩 [1/2]
林華淵 [0/1]
林葵棉 [0/5]
林螢光 [0/2]
林詠昌 [1/1]
林詩茵 [1/1]
林賜郎 [1/2]
林踐 [1/1]
显示项目6651-6675 / 8819. (共353页)
<< < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈