National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 27706238      在线人数 : 224
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目6676-6700 / 8827. (共354页)
<< < 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林螢光 [0/2]
林詠昌 [1/1]
林詩茵 [1/1]
林賜郎 [1/2]
林踐 [1/1]
林輔仁 [0/1]
林逢春 [0/1]
林逸程 [1/1]
林郁如 [1/2]
林郁睿 [0/1]
林郁雯 [0/1]
林采愉 [1/1]
林重岑 [2/2]
林金桂 [0/1]
林金源 [0/1]
林金順 [0/1]
林鈺珊 [0/1]
林鈺雰 [0/1]
林銘鴻 [0/1]
林鋐宇 [1/1]
林錫攸 [0/1]
林錫欽 [0/1]
林長華 [2/4]
林雅慧 [2/4]
林雅涵 [0/1]
显示项目6676-6700 / 8827. (共354页)
<< < 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈