National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 31090218      在线人数 : 436
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目7751-7775 / 8837. (共354页)
<< < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
賴俊嘉 [1/1]
賴俊清 [3/3]
賴俞欣 [0/1]
賴信賓 [1/1]
賴冠穎 [0/1]
賴勁璁 [1/2]
賴勝豐 [1/1]
賴博司 [0/2]
賴吉永 [2/4]
賴嘉宏 [1/3]
賴嘉輝 [0/1]
賴國堂 [1/1]
賴學彦 [0/1]
賴學良 [0/1]
賴建文 [0/2]
賴彥呈 [0/1]
賴志忠 [0/1]
賴思吟 [1/1]
賴慶明 [2/5]
賴振榮 [1/1]
賴振龍 [0/1]
賴政何 [0/1]
賴文川 [1/1]
賴明緯 [1/1]
賴柏諺 [0/3]
显示项目7751-7775 / 8837. (共354页)
<< < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈