National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30719175      在线人数 : 345
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8251-8275 / 8837. (共354页)
<< < 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
陳昭儀 [0/1]
陳昭成 [1/1]
陳昱志 [1/1]
陳昱江 [1/1]
陳晶琳 [1/3]
陳智忠 [1/1]
陳智賢 [0/1]
陳曉瑩 [0/1]
陳曉親 [0/1]
陳朝峰 [1/1]
陳木松 [1/1]
陳東營 [1/1]
陳松志 [2/2]
陳柏君 [1/1]
陳柏宇 [0/1]
陳柏宏 [0/1]
陳柏彰 [0/2]
陳柏汎 [0/1]
陳柏穎 [2/2]
陳柏羽 [0/1]
陳桂香 [0/1]
陳棟洲 [9/26]
陳森松 [1/1]
陳森香 [0/1]
陳榮俊 [1/4]
显示项目8251-8275 / 8837. (共354页)
<< < 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈