National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25175607      在线人数 : 68
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目8426-8450 / 8819. (共353页)
<< < 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
顏富明 [1/1]
顏巧玲 [0/2]
顏建賢 [4/6]
顏弘志 [1/2]
顏智 [0/1]
顏月吟 [2/2]
顏正輝 [0/1]
顏瓊芬 [0/1]
顏秀雯 [1/1]
顏膺修 [1/1]
顏韶威 [1/1]
顧毓羣 [1/1]
顧毓群 [1/3]
顧毓群(Ku, Yu-chun) [1/1]
顧炳宏 [0/2]
顧珮鈺 [0/1]
顧雅文 [0/4]
飯田繁 [3/9]
饒明宣 [0/1]
饒誌軒 [0/8]
馬仕信 [0/1]
馬原財 [0/1]
馬宏奇 [0/1]
馬恆 [3/3]
馬惠達 [0/3]
显示项目8426-8450 / 8819. (共353页)
<< < 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈