National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24739868      線上人數 : 66
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目176-200 / 8819. (共353頁)
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chan, Yi-An [1/1]
Chan, Yi-Cheng [27/30]
Chan, Yi-Jen [1/1]
Chana, Kai-Ting [0/1]
Chang , C. R. [0/1]
Chang, A.C.N. [0/1]
Chang, Ann [1/1]
Chang, C. [1/8]
Chang, C. C [22/35]
Chang, C. F. [3/4]
Chang, C. H. [2/2]
Chang, C.-I. [1/1]
Chang, C. J. [3/4]
Chang, C. K. [2/5]
Chang, C. L. [1/9]
Chang, C. P. [1/2]
Chang, C. R. [9/12]
Chang, C. S. [1/1]
Chang, C. T. [0/1]
Chang, C. Y. [8/15]
Chang, Che-Hao [1/1]
Chang, Che-wei [3/4]
Chang, Chee-Jang [1/1]
Chang, Chein-I [2/2]
Chang, Cheng-Yen [1/1]
顯示項目176-200 / 8819. (共353頁)
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋