National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30714854      在线人数 : 387
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目901-925 / 8837. (共354页)
<< < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Cheng, Y. S. [0/1]
Cheng, Y. T. [0/8]
Cheng Yao-Chung [1/1]
Cheng, Yeong-Jing [1/1]
Cheng-Yi Kuo [0/2]
Cheng, Ying-Mei [1/1]
Cheng, Yi‐Ting [2/2]
Cheng, Yong-Jie [1/1]
Cheng YT [0/1]
Cheng, Yu-Cheng [1/1]
Cheng, Yu-Feng [1/1]
Cheng, Yu-Ming [1/1]
Cheng, Yu-Shia [1/1]
Cheng, Yu-Ting [3/3]
Cheng-Yuan Ho [1/1]
Cheng, Yuan-Tung [1/1]
Cheng, Yufang [1/1]
Cheng-Yun Ho [1/1]
Cheng, Zhi-Sheng [1/1]
ChengJian Lin [0/1]
Chengkuo Lee [0/2]
Chern, G. [18/24]
Cherng, Jeng-Tyan [1/1]
Cherng, Ya-Tung [1/1]
Cheung, L. F. [2/2]
显示项目901-925 / 8837. (共354页)
<< < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈