National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6487/11649
造訪人次 : 28698047      線上人數 : 98
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目901-925 / 8818. (共353頁)
<< < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Cheng-Yi Kuo [0/2]
Cheng, Ying-Mei [1/1]
Cheng, Yi‐Ting [2/2]
Cheng, Yong-Jie [1/1]
Cheng YT [0/1]
Cheng, Yu-Cheng [1/1]
Cheng, Yu-Feng [1/1]
Cheng, Yu-Ming [1/1]
Cheng, Yu-Shia [1/1]
Cheng, Yu-Ting [3/3]
Cheng-Yuan Ho [1/1]
Cheng, Yuan-Tung [1/1]
Cheng, Yufang [1/1]
Cheng-Yun Ho [1/1]
Cheng, Zhi-Sheng [1/1]
ChengJian Lin [0/1]
Chengkuo Lee [0/2]
Chern, G. [18/24]
Cherng, Jeng-Tyan [1/1]
Cherng, Ya-Tung [1/1]
Cheung, L. F. [2/2]
Cheung, Y. K. [0/1]
Chhoa, L. K. [0/2]
Chi, C. C. [1/2]
Chi, Cheng-Chung [0/1]
顯示項目901-925 / 8818. (共353頁)
<< < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋