National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6507/11669
造訪人次 : 31090778      線上人數 : 370
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1101-1125 / 8837. (共354頁)
<< < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chiu, Shiu-Yu [1/2]
Chiu, T. C. [1/5]
Chiu, Ting-yu [1/1]
Chiu, Tsai-Chin [3/3]
Chiu, W. T. [0/1]
Chiu, Wei-Hao [1/1]
Chiu, Wen-Ta [5/5]
Chiu, Y. J. [1/2]
Chiu, Yi-Wen [1/1]
Chiu, Yu-Jia [5/5]
Chiu, Yu-Kuei [2/2]
Chiu, Yu-Sheng [1/2]
Chiung-Chi Peng [1/1]
ChiYung Lee [0/1]
Cho, C. H. [0/1]
Cho, S. J. [1/1]
Cho, Wei-Min [3/3]
Cho, Y. C. [0/1]
Choi, Chang-Geun [1/1]
Choi, Hiuwan [1/1]
Choi, Y. S. [4/4]
Chong, C. P. [1/1]
Chong, Chin-Pong [1/1]
Chong, D. P. [9/10]
Chorng-Jee Guo [1/2]
顯示項目1101-1125 / 8837. (共354頁)
<< < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋