National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24506468      在线人数 : 68
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1326-1350 / 8819. (共353页)
<< < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Deng, C. [3/3]
Deng, C. P. [1/1]
Deng, Der-Jiunn [2/2]
Deng, Qing-Long [3/3]
Deng, S. W. [1/1]
Deng, W. R. [0/1]
Deng, Y. [1/1]
Deng, Yuefan [3/3]
Department of Business Administration [5/5]
Dey, Mishtu [1/1]
Dia, J. B. [0/1]
Dia, Jia-Ben [2/2]
Diau, Eric Wei-Guang [11/13]
Diaz, R. E. [1/1]
Diaz, Rodolfo E. [2/2]
Dienes, A. [1/1]
Diez, C. R. [1/1]
Din, Der-Rong [38/47]
Ding, Shih-Bin [1/1]
Ding-Tsair Su [1/1]
Ding, Y. [2/2]
Ding, Yan-Heng [6/6]
Ding, Yanping [3/3]
Donald C. Zapein [1/1]
Donald C. Zapien [3/3]
显示项目1326-1350 / 8819. (共353页)
<< < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈