National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25704930      在线人数 : 117
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1626-1650 / 8827. (共354页)
<< < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ho, Y. W. [5/8]
Ho, Ya-Wen [2/2]
Ho, Yi-Chun [1/1]
Ho YL [0/2]
Ho, Yu-Ling [4/4]
Ho, Yun-Lung [1/1]
Hoffman, Brian M. [2/2]
Holbling, Daniel [1/1]
Holland-Coviello, R. [0/2]
Holmes, Shawn Y. [5/5]
Homg, Lance [0/1]
Hong, C. R. [1/1]
Hong, C. Y. [0/1]
Hong, Chin-Ming [0/1]
Hong, Chin-Yih [0/1]
Hong, D. M. [0/1]
Hong, J. T. [1/2]
Hong, Jia-Huang [4/4]
Hong, Jiann-Ruey [1/1]
Hong Kun Xu [0/1]
Hong, Ling-Yi [1/1]
Hong, M. T. [1/1]
Hong, Minghwei [1/2]
Hong, Wanchu [3/3]
Hong, Zuway R. [1/1]
显示项目1626-1650 / 8827. (共354页)
<< < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈