National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25663837      線上人數 : 78
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1651-1675 / 8827. (共354頁)
<< < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Hoogeveen, Ron C. [2/2]
Horng, H. E. [1/1]
Horng, Kuo-Kai [6/10]
Horng, L. [7/10]
Horng, Lance [192/294]
Horng, Li-De [2/3]
Horng, R. H. [4/6]
Horng, Ray-Hua [3/3]
Horng, Sheng-Fu [0/1]
Horng, Syuan-Huei [6/8]
Horng, T. L. [7/7]
Horng, Tzyy-Leng [1/1]
Horng, Wei-Chun [1/1]
Horng, Yih-Chern [25/25]
Hou, C.-H. [0/1]
Hou, C. S. [1/1]
Hou, Hsiao-Han [0/1]
Hou, Kai-Chung [2/2]
Hou, Mark C. [0/2]
Hou, T. Y. [2/2]
Hou, Z. [1/1]
Hrong, Lance [0/1]
Hsen-Che Tseng [1/3]
Hseu, C. S. [0/1]
Hsia, Chang-hong [1/1]
顯示項目1651-1675 / 8827. (共354頁)
<< < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋