National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28683496      在线人数 : 100
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2176-2200 / 8818. (共353页)
<< < 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hwang, J. S. [1/1]
Hwang, J. T. [0/1]
Hwang, Ji-Chuu [3/3]
Hwang, Jong-Chin [1/1]
Hwang, M. [1/1]
Hwang, M.-H. [1/1]
Hwang, Minsoon [1/1]
Hwang, P. P. [4/4]
Hwang, Pung-Pung [0/2]
Hwang, R. L. [1/1]
Hwang, S. F. [1/1]
Hwang, S.-H. [1/1]
Hwang, S. Y. [1/4]
Hwang, San-Yih [8/8]
Hwang, Shug-June [6/6]
Hwang, W. K. [0/1]
Hwang, Wen-Kuei [1/2]
Hwang, Yaw-Huei [3/3]
Hwang, Yeong-Maw [2/4]
Hwei-Wan Huang [0/1]
Hwu, Shian-Uei [0/1]
Hysu, J. H. [0/1]
Ian D. Williams [4/6]
Iezzi, E. B. [0/1]
Intaravitak, P. [0/1]
显示项目2176-2200 / 8818. (共353页)
<< < 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈