National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25191887      在线人数 : 67
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2326-2350 / 8819. (共353页)
<< < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Juang, Rong-Huay [1/1]
Jun-Yi Chen [1/2]
Jung, S. J. [1/1]
Jung, Tsi-Hua [0/1]
Jyh-Shiou Chen [0/4]
K. D. Campbell [0/1]
K. H. Koh [0/2]
K. I. Kang [1/2]
K. Kang [2/2]
K. Lawniczak-Jablonska [1/1]
K Praveen Parboteeah [2/2]
Kafala, T. [0/1]
Kah How Koh [0/1]
Kahn, Bruce E. [6/6]
Kai, F. [1/1]
Kai Wang [0/1]
Kaiser, A. B. [5/9]
Kaiser, Alan B. [1/1]
KaiWang [0/1]
Kakizawa, T. [0/1]
Kam, Yeong-Choy [1/1]
Kamchatnov, A. M. [1/1]
Kan, C. S. [0/1]
Kan, K.H. [0/1]
Kan, L. S. [0/1]
显示项目2326-2350 / 8819. (共353页)
<< < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈