National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28510177      在线人数 : 344
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2351-2375 / 8818. (共353页)
<< < 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Kang, K. K. [0/3]
Kang, P. C. [12/19]
Kang, Soon-Yi [1/1]
Kang, Tze-Li [1/7]
Kanskar, M. [0/1]
Kao, Chen-Hung [1/1]
Kao, Chiou-Yiing [1/1]
Kao, H. C. I. [6/6]
Kao, H. L. [1/1]
Kao, H. W. [0/1]
Kao, Hsien-Chung [1/1]
Kao, Hung-Jei [1/2]
Kao, Hung-Ming [2/2]
Kao, M. C. [17/17]
Kao, M. J. [0/2]
Kao, M. Y. [0/1]
Kao, Ming-Jer [6/6]
Kao, Ming-Yuan [1/1]
Kao, Mu-Jung [1/1]
Kao, S. J. [0/1]
Kao, Shih-Fan [1/1]
Kao, Shih-Fan [1/1]
Kao, Shuh‐Ji [1/1]
Kao, Tien-Wen [1/1]
Kao, Tzi-Wei [3/3]
显示项目2351-2375 / 8818. (共353页)
<< < 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈