National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25693131      線上人數 : 85
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目2426-2450 / 8827. (共354頁)
<< < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Kim Harich [1/1]
Kim, J. C. [2/2]
Kim, K., [0/1]
Kim, S. [0/1]
Kinshuk [0/2]
Kirchgessner, J. [1/1]
Kirchman, P.A. [0/1]
Kleinman, G. [1/2]
Knappenberger, B. [1/1]
Knappenberger, Bill [1/1]
Knight, P. L. [4/4]
Ko, Ben Chi-Bun [1/1]
Ko, J. L. [1/1]
Ko, Mong-Tzong [1/1]
Ko, T. C. [3/4]
Ko, T. S. [2/2]
Ko, Tsung-Chih [4/4]
Ko, Tsung-Chin [1/1]
Ko, Tsung-Hsine [2/2]
Ko, Tsung-Shine [3/3]
Ko, Wan-Shen [1/1]
Ko, Wang-Sheng [2/2]
Ko, Wang‐Sheng [1/1]
Ko, Y. T. [0/2]
Koay, Kheng K. [1/1]
顯示項目2426-2450 / 8827. (共354頁)
<< < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋