National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28625844      在线人数 : 350
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2476-2500 / 8818. (共353页)
<< < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Kuan, C. H. [1/4]
Kuan, Chen-Chung [0/1]
Kuan, Chen-Feng [1/1]
Kuan, Hsu-Chiang [1/1]
Kuan, Po-Tse [2/2]
Kuang, Shiann-Rong [4/4]
Kubota, H. [2/2]
Kuei-Chu Hsu [0/1]
Kuen-Der Lain [1/2]
Kuheli Das [3/3]
Kukhtarev, N. [1/1]
Kulesza, Peter [1/1]
Kumano, Y. [0/1]
Kung, C. Y. [2/2]
Kung, Shih-Yin [1/1]
KUNG, YU-LING [1/1]
Kunnemeyer, R. [1/1]
Kunz, Ryan C. [2/2]
Kuo, A. [0/1]
Kuo, C. [0/3]
Kuo, C. C. [3/4]
Kuo, C. K. [0/1]
Kuo, C. W. [1/1]
Kuo, C. Y. [23/43]
Kuo, Chau-Chong [1/2]
显示项目2476-2500 / 8818. (共353页)
<< < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈