National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6487/11649
造訪人次 : 28615079      線上人數 : 383
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目3301-3325 / 8818. (共353頁)
<< < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Lin, Z. Q. [1/1]
Lin, Zhi-Ming [1/1]
Lin, Zhi-Ru [13/14]
Lin, Zong-xin [1/2]
Lina, Grace T.R. [1/1]
Linda Baumann [1/2]
Ling, D. C. [2/2]
Ling, Hsiu-Hua [0/1]
Ling, R. [1/1]
Ling, S. C. [2/2]
Ling, Tao [1/1]
Ling, Y.-M. [0/1]
Lion, S. H. [0/1]
Liou, B. T. [3/3]
Liou, Bo-Shen [1/1]
Liou, Bo-Ting [25/35]
Liou, D. C. [12/16]
Liou, D. G. [1/1]
Liou, Der-Cherng [1/1]
Liou, H.-S. [1/1]
Liou, Jhe-Wei [0/1]
Liou, L. [0/1]
Liou, S. H. [1/3]
Liou, Saxon [2/2]
Liou, T. H. [1/1]
顯示項目3301-3325 / 8818. (共353頁)
<< < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋