National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28615845      在线人数 : 391
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3301-3325 / 8818. (共353页)
<< < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lin, Z. Q. [1/1]
Lin, Zhi-Ming [1/1]
Lin, Zhi-Ru [13/14]
Lin, Zong-xin [1/2]
Lina, Grace T.R. [1/1]
Linda Baumann [1/2]
Ling, D. C. [2/2]
Ling, Hsiu-Hua [0/1]
Ling, R. [1/1]
Ling, S. C. [2/2]
Ling, Tao [1/1]
Ling, Y.-M. [0/1]
Lion, S. H. [0/1]
Liou, B. T. [3/3]
Liou, Bo-Shen [1/1]
Liou, Bo-Ting [25/35]
Liou, D. C. [12/16]
Liou, D. G. [1/1]
Liou, Der-Cherng [1/1]
Liou, H.-S. [1/1]
Liou, Jhe-Wei [0/1]
Liou, L. [0/1]
Liou, S. H. [1/3]
Liou, Saxon [2/2]
Liou, T. H. [1/1]
显示项目3301-3325 / 8818. (共353页)
<< < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈