National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24621494      在线人数 : 46
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3676-3700 / 8819. (共353页)
<< < 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Nees, J. [1/1]
Nels E. Jewell-Larsen [1/1]
Nelson, Kathie [1/1]
Nelson, Kathleen W. [1/1]
Newman, P. G. [0/1]
Ng, Hui-Fuang [2/3]
Ng, K. W. [0/1]
Ng, Kin-Wang [1/1]
Ng, Tai-Kai [2/2]
Ngosuwan, Jantra [1/1]
Nguyen, Trung C. [1/1]
Ni, Ching-Sui [1/1]
Nian, Fang-Ling [1/1]
Nian, Fung-Ling [1/2]
Nian, J. J. [0/1]
Nicholai Kukhtarev [2/2]
Nicholas Walton [3/3]
Nien, H. H. [1/2]
Nien, Hsiau-Hsian [1/1]
Nien, Y. H. [1/1]
Nikola Batina [6/6]
Nita Dragoe [1/1]
Nkechi M. Christopher [1/1]
Nong, N. V. [3/6]
Nong, Ngo-Van [0/1]
显示项目3676-3700 / 8819. (共353页)
<< < 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈