National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 26651077      在线人数 : 63
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3751-3775 / 8827. (共354页)
<< < 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Pan, J. I. [1/3]
Pan, Jhih-Syuan [1/1]
Pan, Jiann-I [1/1]
Pan, Li-Shin [1/2]
Pan, Pi-Chen [3/3]
Pan, Po-Jung [1/1]
Pan, Sun-Bonnie [0/1]
Pan, T.-S. [4/4]
Pan, Tien-Szu [1/1]
Pan, Tzu-Hui [1/1]
Pan, Y. C. [0/2]
Pan, Y. L. [0/1]
Pan, Y. T. [1/1]
Pan, Yung-Chung [1/1]
Pang, L. [0/3]
Panicker, Gitika [1/1]
Parboteeah, K. P. [0/1]
Park, Y. S. [0/1]
Parkin, Ivan P. [1/1]
Partridge, A. C. [2/2]
Paul Baumann [1/4]
Pei-Chuan Liu [0/1]
Peng , Robert Y. [1/1]
Peng, C. C. [0/6]
Peng, C. H. [1/6]
显示项目3751-3775 / 8827. (共354页)
<< < 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈