National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6487/11649
造訪人次 : 28660580      線上人數 : 470
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目3926-3950 / 8818. (共353頁)
<< < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Shen, Jiun-Shian [2/2]
Shen, K. H. [0/2]
Shen, Kuei-Hung [2/2]
Shen, M. [3/3]
Shen, Pao-Sheng [1/1]
Shen, Y. J. [1/1]
Shen, Ya-Lun [1/1]
SHEN,YANG-TING [1/1]
Shen, Yong-ting [1/1]
Shen, Yu-Jiun [3/3]
Shen, Yung-Chi [4/5]
Shena, Yung-Chi [1/1]
Sheng, Yi-Fang [0/1]
Shestakov, A. V. [1/1]
Sheu, C. R. [1/1]
Sheu, C. S. [4/11]
Sheu, Chi-Ren [2/2]
Sheu, Chyi-Yang [2/3]
Sheu, H. S. [3/3]
Sheu, Hwo-Shuenn [2/4]
Sheu, J. J. [1/1]
Sheu, S. S. [0/1]
Shi, J. B. [12/12]
Shi, J. S. [0/2]
Shi, Jen-Bin [1/1]
顯示項目3926-3950 / 8818. (共353頁)
<< < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋