National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6487/11649
造訪人次 : 28693404      線上人數 : 125
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目4026-4050 / 8818. (共353頁)
<< < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Shih, Z. Y. [1/1]
Shiha, Cheng-Jen [1/1]
Shikun Liu [0/1]
Shim, Dongha [1/1]
Shin, J. Y. [2/2]
Shin, Jen-Yuan [1/3]
Shin, R. [0/1]
Shing-Lih Wu [0/1]
Shish-Chang Lee [1/1]
Shiu, H. M. [0/1]
Shiu, Yu-wei [1/1]
Shiue, Jiann-Shyng [1/1]
Shiue, Wen-Kwei [1/1]
Shoei-Yn Lin-Shiau [5/8]
Short, S., et al. [0/1]
Shou, H. N. [0/1]
Shoubridge, Eric A. [2/2]
Shu, C. M. [2/2]
Shu, Chi-Min [7/7]
Shu-Chin Wang [1/4]
Shu-Chung Yi [1/1]
Shu-hui Lin [0/1]
Shu, Li-Hsin [0/1]
Shu, M. F. [0/1]
Shu, Min-Fong [3/3]
顯示項目4026-4050 / 8818. (共353頁)
<< < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋