National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28693352      在线人数 : 155
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4051-4075 / 8818. (共353页)
<< < 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shu-shen Shih [1/1]
Shu, Y. H. [0/4]
Shu, Yan-Huei [2/2]
Shuchih Ernest Chang [1/1]
Shukla, Rameshwer [1/1]
Shun-Yi Hsu [1/2]
Shung, K. W. K. [1/1]
Shun‐Yi Hsu [1/1]
Shy, Haw-Yaw [4/4]
Shymansky, J. A. [0/1]
Shyr, W. J. [7/10]
Shyr, Wen-Jye [12/16]
Shyu, Chi-Lih [2/2]
Shyu, J. H. [6/14]
Shyu, Jia-Hong [10/10]
Shyu, Jiah-Hong [0/1]
Shyu, Jiahong [1/1]
Sian, Hong-Wei [1/1]
Sie, Ming-Han [4/4]
Sigmon, T. W. [3/3]
Silvian Shama [1/1]
Sim, C. Y. D. [3/3]
Sim, Chow Yen Desmond [20/22]
Simonetta Moneti [3/6]
Sinclair, Mike [4/5]
显示项目4051-4075 / 8818. (共353页)
<< < 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈