National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25705069      在线人数 : 136
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4176-4200 / 8827. (共354页)
<< < 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Sun, C. C. [2/23]
Sun, C. H. [0/4]
Sun, C. P. [5/6]
Sun, Chin-Hong [1/1]
Sun, Ching-Cherng [33/34]
Sun, Ching-Cherngr [1/1]
Sun, Jia-Wei [1/1]
Sun, K. H. [0/1]
Sun, K. W. [2/3]
Sun, Ming-Hung [1/1]
Sun, S. J. [1/1]
Sun, W. J. [0/2]
Sun, W. S. [0/1]
Sun, Y. L. [2/2]
Sun, Yu-Lung [2/4]
Sun, Yung-Nein [1/1]
Sung, Ting-Ju [2/2]
Sung Yu Wang [3/3]
Swenson, Dale C. [3/3]
Syong, Syuan-Yi [1/1]
Syu, Sheng-Kai [1/2]
Syue, Li-Hsin [1/1]
Szabados, A. [1/1]
Sze, Jia-Yi [2/3]
Sze, Jyh-Rou [1/1]
显示项目4176-4200 / 8827. (共354页)
<< < 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈