National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24509357      線上人數 : 79
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目4176-4200 / 8819. (共353頁)
<< < 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Sun, C. P. [5/6]
Sun, Chin-Hong [1/1]
Sun, Ching-Cherng [33/34]
Sun, Ching-Cherngr [1/1]
Sun, Jia-Wei [1/1]
Sun, K. H. [0/1]
Sun, K. W. [2/3]
Sun, Ming-Hung [1/1]
Sun, S. J. [1/1]
Sun, W. J. [0/2]
Sun, W. S. [0/1]
Sun, Y. L. [2/2]
Sun, Yu-Lung [2/4]
Sun, Yung-Nein [1/1]
Sung, Ting-Ju [2/2]
Sung Yu Wang [3/3]
Swenson, Dale C. [3/3]
Syong, Syuan-Yi [1/1]
Syu, Sheng-Kai [1/2]
Syue, Li-Hsin [1/1]
Szabados, A. [1/1]
Sze, Jia-Yi [2/3]
Sze, Jyh-Rou [1/1]
Sze –Bi Hsu [0/1]
T. A. Callcott [9/9]
顯示項目4176-4200 / 8819. (共353頁)
<< < 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋