National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24897490      在线人数 : 96
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4201-4225 / 8819. (共353页)
<< < 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
T.B. Norris [1/1]
T. Chen [2/3]
T. Geetha Kumary [1/1]
T.H. Chang [1/1]
T. H. Chiang [0/1]
T. Kobayashi [0/2]
T. Renkoski [0/3]
T. T. Mai [0/1]
Tai, C. H. [4/4]
Tai, Chao-Yi [1/1]
Tai, Chia-Wei [1/1]
Tai, David Wen-Shung [1/1]
Tai-Lin Peng [1/1]
Tai, M. F. [1/1]
Tai, Y. L. [1/1]
Tai, Ying-Hsia [1/1]
Takahash, M. [0/1]
Takahashi, M. [21/35]
Takahashi, Migaku [4/4]
Takahashi. Sugino [1/1]
Takano, S. [1/3]
Takeshi Kobayashi [0/1]
Takshashi, M. [0/1]
Tamaki Tanaka [0/1]
Tan, Chuang [1/1]
显示项目4201-4225 / 8819. (共353页)
<< < 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈