National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28623724      在线人数 : 419
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4476-4500 / 8818. (共353页)
<< < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tseng, W.-L. [0/7]
Tseng, Wei-Hsin [1/2]
Tseng, Wen-Chung [1/2]
Tseng, Wen-Kung [8/9]
Tseng, Wen-Pei [12/26]
Tseng, Y. H. [0/1]
Tseng, Y. T. [0/1]
Tseng, Yao-Hsien [2/2]
Tseng, Yaw‐Teng [2/2]
Tseng YT [0/1]
Tseng, Yu-Chih [5/5]
TSENG, YU-CHING [1/1]
Tseng, Yu-Liang [1/2]
Tseng, Yue-Chi [1/1]
Tseng, Yuh-Min [69/98]
Tsheng, Y. M. [2/3]
Tsing-Jen Chen [0/2]
Tso, I-Min [1/1]
Tsong, T. T. [1/1]
Tsou, Hong-yu [1/1]
Tsou, Yee-Lin [1/1]
Tsui, Y. C. [0/4]
Tsunida, M. [0/1]
Tsunoda, M. [20/35]
Tsunoda, Masakiyo [4/4]
显示项目4476-4500 / 8818. (共353页)
<< < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈