National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28623774      在线人数 : 406
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4526-4550 / 8818. (共353页)
<< < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Twu, Yihjye [1/1]
Tyan C. C. [1/1]
Tzen, B. W. [1/1]
Tzen, Bao-Wen [1/1]
Tzeng, Jing-Chi [2/3]
Tzeng, Jr-Luen [1/1]
Tzeng, O. J. L. [0/8]
Tzeng, Ovid J. L. [3/3]
Tzeng, Shyuh-Yaur [5/5]
Tzeng, Yen-Lin [2/2]
Tzeng, Yu-Bo [3/3]
Tzou, Gow-Yi [6/6]
U. Wallrabe [2/3]
Umphrey, Heidi R. [1/1]
Ung, K. C. [0/2]
Unlu, F. [1/1]
Unlu, Ferruh [5/5]
Uno, Chia Liang [2/2]
Usami, R. [2/7]
Usov, N. A. [7/7]
Usov, Nickolai A. [2/2]
V. Esch [2/4]
V. Laude [0/1]
Vadeboncoeurc, Matthew A. [1/1]
Valenti, A. Chung, Anyi [0/1]
显示项目4526-4550 / 8818. (共353页)
<< < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈