National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28622894      在线人数 : 423
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5026-5050 / 8818. (共353页)
<< < 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Y.H.Liu [2/2]
Y. J. Huang [2/2]
Y. P. I [0/1]
Y. Z. Hu [2/3]
Ya-Hui Hung  [1/1]
Ya-Li Yao [0/1]
Ya, Y. [0/1]
Yakushi, K. [0/1]
Yalushi, K. [1/1]
Yamaguchi, Y. [0/1]
Yamauchi, H. [10/23]
Yan, Beiping [1/1]
Yan, D. C. [1/1]
Yan, M. [0/4]
Yan, Mingdi [2/2]
Yan, Shaur-Uei [1/1]
Yan, Siu-Cheong [1/1]
Yan, Yung-Lu [1/1]
Yang, C. A. [0/3]
Yang, C. C. [4/7]
Yang, C. F. [1/1]
Yang, C. M. [1/1]
Yang, C. S. [12/13]
Yang, C. T. [0/3]
Yang, C. W. [1/2]
显示项目5026-5050 / 8818. (共353页)
<< < 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈